ایران ایکس دی اِی

مجوز نشر دیجیتال

مشخصات واحد

 

مجوز فعالیت – ثبت اطلاعات مشخصات عمومی

 

 
 
     
نام فارسی:
*
نام لاتین:*
استان:
*
شهرستان: 
تلفن ثابت:
*
برای مثال :۳۳۳۳۳۳۳۳-۰۵۱۱
تلفن همراه:
برای مثال :۰۹۱۲XXXXXX
*
آدرس سایت:پست الکترونیکی:*
آدرس:*
کدپستی:
*
نمابر : 
موضوع فعالیت:*
خلاصه فعالیتهای انجام شده از ابتدای تاسیس تا کنون: