ایران ایکس دی اِی

Mi Account

xiaomi mi account removal

حساب Mi یک روش احراز هویت است که برای دستگاه های Xiaomi استفاده می شود. با MIUI ، Xiaomi Cloud ، Duokan ، Mi Talk ، Mi Community و سایر خدمات کار می کند.

در صورت فراموشی اطلاعات کاربری دستگاه نمی تواند بطور گامل راه اندازی شود.