ایران ایکس دی اِی

رمز

FRP Lock

FRP

FRP چیست؟   حفاظت از تنظیم مجدد کارخانه Factory Reset Protection (FRP) ، یک ویژگی امنیتی در دستگاه‌های اندرویدی با…